ADROLL PROSPECTING OVEREENKOMST

Bijgewerkt op 1 maart 2016

De Engelse versie van deze algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig op de relatie tussen u en AdRoll. De Nederlandstalige versie is enkel voor uw gemak en dient op geen enkele manier te worden gebruikt om de rechtsgeldende Engelse versie te duiden.

U (“ u, ” “ uw, ” of “ Klant ”) wil deelnemen aan het Prospecting data co-op programma (het “ Programma ”) aangeboden door AdRoll, Inc. (“ AdRoll ”) waarin u en andere bedrijven die deelnemen aan het Programma (samen, de “ Deelnemers ”) AdRoll extra rechten toekent om gebruik te maken van data verzameld door de advertentiediensten van AdRoll (de “ AdRoll-diensten ”) om publiciteit te richten aan eindgebruikers waarbij AdRoll cookies plaatst. Als u deelneemt aan of gebruik maakt van het Programma namens een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan (i) omvat “u,” “uw,” of “Klant” deze entiteit en (ii) verklaart u dat u bevoegd bent om deze Prospecting Participatie Overeenkomst (“ Overeenkomst ”) te sluiten en kent u alle toestemmingen en vergunningen verleend in deze Overeenkomst toe namens die entiteit.

Door te klikken op “Ik ga akkoord” of door anderszins deel te nemen aan of te genieten van het Programma, stemt u ermee in om (i) gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden die een aanvulling zijn op de Dienstvoorwaarden van AdRoll (beschikbaar op https://www.adroll.com/nl-NL/about/terms, de “ Voorwaarden ”) of een andere overeenkomst die uitdrukkelijk voorrang heeft op de Voorwaarden tussen u en AdRoll, getekend door de bevoegde vertegenwoordigers van de partijen (“ Toegestane Overeenkomst ”) en (ii) dat het Programma geacht wordt een deel te zijn van de AdRoll-diensten in het algemeen en in het bijzonder een deel van de “ Dienst ” die aan u geleverd wordt in de vorm van een invoegbevel of Toegestane Overeenkomst. Indien er een direct conflict is tussen de Voorwaarden of Toegestane Overeenkomst en deze Overeenkomst, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst met betrekking tot het Programma.

1. SERVICE DATA.

Klant geeft AdRoll, tijdens de Looptijd (zoals bepaald in Deel 4), de volgende extra rechten om Service Data (zoals bepaald in de Voorwaarden) te openen en gebruiken in verband met de levering van AdRoll-diensten, inclusief het Programma, aan alle Deelnemers die andere Deelnemers laten profiteren van het Programma door reclamecampagnes te voeren in ruil voor dergelijke Service Data. Een cookie-ID data van een Deelnemer, opgenomen in de Service Data, zal niet worden geopend of verstuurd aan een andere Deelnemer. Klant geeft AdRoll ook het recht om Service Data vrij te geven voor gebruik in verband met het Programma en in verband met AdRoll-diensten, zolang een vrijgave van dergelijke gegevens is verzameld, geanonimiseerd of anderszins de Klant niet individueel identificeert.

2. PROGRAMMA DATA.

Voor zover AdRoll data levert of beschikbaar stelt aan de Klant, die zijn afgeleid van, bewaard in, of anderszins verband houden met de cookies die zijn ingesteld door AdRoll bij de uitvoering van de AdRoll-diensten voor Deelnemers (“ Programma Data ”), geeft AdRoll de Klant, gedurende de Looptijd, het recht om de Programma Data uitsluitend te gebruiken en te benutten in verband met de deelname van de Klant aan het Programma. AdRoll is niet verplicht om aan de Klant de identiteit van een Deelnemer vrij te geven. Onmiddellijk na de mededeling door AdRoll van een reden die - naar goeddunken van AdRoll - aanleiding geeft tot de beëindiging van het gebruik van Programma Data, kan AdRoll, en moet de Klant, ieder gebruik van deze Programma Data stopzetten.

3. KOSTEN.

Klant zal geen vergoeding of andere betaling ontvangen voor het gebruik van de Service of Programma Data door AdRoll of de Deelnemers.

4. BEËINDIGING.

Deze Overeenkomst begint op wat het eerste plaatsvindt: (i) als u klikt op "Ik ga akkoord", of (ii) uw deelname aan of voordeel uit het Programma, en loopt tot de beëindiging van deze Overeenkomst of de Voorwaarden van AdRoll door een van de partijen (de “ Voorwaarden ”). Beide partijen kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 48 uur. Delen 1 en 5-7 zullen blijven gelden na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst..

5. VERKLARINGEN VAN DE KLANT.

Klant verklaart en garandeert dat: (i) hij al het nodige heeft gedaan om van deze Overeenkomst een wettelijke, geldige en bindende verplichting te maken; (ii) de verzameling, overdracht, het gebruik en de vrijgaven van Dienst of Programma Data in verband met deze Overeenkomst de rechten van een derde partij (waaronder een websitebezoeker van de Klant) of verklaringen in zijn eigen geposte Privacybericht of soortgelijke privacyverklaring niet schenden; en (iii) hij voldoet aan alle toepasselijke wetten

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

ADROLL ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN IN VERBAND MET, EN KLANT ZAL ADROLL VERGOEDEN, VERDEDIGEN EN SCHADELOOS STELLEN VOOR, ALLE VORDERINGEN VAN DERDEN DIE ONTSTAAN OMDAT DE KLANT GEEN KENNISGEVINGEN LEVERDE OF NIET DE GOEDKEURING KREEG VAN EINDGEBRUIKERS, ZOALS MOGELIJK VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WET INZAKE (1) PRIVACYPRAKTIJKEN VAN DE KLANT OF (2) HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF VRIJGEVEN VAN SERVICE OF PROGRAMMA DATA ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE OVEREENKOMST.

7. WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST EN HET PROGRAMMA

AdRoll behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen aan het Programma of een deel daarvan, met uitzondering van belangrijke wijzigingen aan het Programma. In dat geval zal AdRoll redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen. Als u niet wenst verder te gaan met het Gewijzigde Programma, kunt u als enige en exclusieve oplossing uw deelname aan het Programma beëindigen aan de hand van een schriftelijke kennisgeving aan AdRoll.

8. VRAGEN?

Gelieve uw vragen en opmerkingen te sturen naar AdRoll, Inc., T.a.v.: Prospecting Participation Agreement, E-mail delight@adroll.com, 2300 Harrison St., Fl. 2, San Francisco, CA 94110, U.S.A.

Terug naar de Servicevoorwaarden van AdRoll